07 februari 2012

Reinfeldt gör en Nuder

Idag gick statsminister Fredrik Reinfeldt ut i Dagens Nyheter med reflexionen om att vi kommer att behöva arbeta längre och att man kanske därför inte kan vara i samma yrke hela sitt liv. Reaktionerna lät inte vänta på sig. En ny haschtag på twitter (#75år), ett facebook-evenemang som heter ”NEJ! Vi vägrar jobba till 75!”. Bara för att nämna sociala media.

Det blev lite samma ramaskri som när Pär Nuder myntade begreppet ”köttberget”.

Jag tycker Fredrik Reinfeldt har en del poänger med sitt resonerande. Vi behöver förmodligen arbeta längre av den enkla anledningen att vi lever allt längre. Det är ingen konstig slutsats att dra av en statsminister i Sverige. Därför är det också bra att LO inte avfärdar idéen rakt av.

Reinfeldt saknar dock en del saker i sina resonemang. Reinfeldt pekar på att en del människor som gjort vissa val i arbetslivet förmodligen måste byta yrkesinriktning på ålderns höst. Det blir lite av ett felslut. Inte för att det fel att byta yrkesbana, det tror jag kan berika. Men man behöver också ta diskussionen om arbetslivets villkor. Är det vettigt att vi i Sverige idag har yrken där vi sliter ut människor och de inte orkar? De blir förtidspensionerade, eller orkar inte jobba heltid? Det tycker inte jag. Det här är också en tydlig skiljelinje mellan socialdemokratisk och borgerlig jobbpolitik där S har tydligare ambitioner för innehåll och kvalitet i arbetslivet.

För min egen del har jag under mitt arbetsliv hittills inte sett det som troligt att jag kommer att gå i pension vid 65. Förmodligen inte 67 heller. Men hur arbetslivet 65+ ter sig har jag bara vaga begrepp om. Blir det heltid eller trappar jag ner? Lite längre semester kanske? Jag trivs på mitt jobb och det är på inget sätt fysiskt ansträngande eller slitigt så att arbete 65+ skulle te sig som ett hot. Jag vet att alla inte har det så. Jag vet att jag är lyckligt lottad, på många sätt.

Det är inte vettigt att såga Reinfeldt vid fotknölarna i denna fråga. Det finns mycket annat som förtjänar att sågas. Men kommer socialdemokraterna till makten igen kommer vi stå inför precis samma utmaningar kring välfärdens långsiktiga finansiering som Fredrik Reinfeldt. Och vi kan inte heller trolla med knäna.

2 kommentarer:

Sossetanten sa...

Men fattar du inte att Reinfeldts utspel är ett sätt att flytta fokus från misslyckad arbetsmarknadspolitik och stor ungdomsarbetslöshet? Vi har idag redan en kapitalistisk arbetsmarknad som exkluderar. Att tro att arbetsmarknaden kommer att vara inkluderande för pensionärer - bara för att Reinfeldt vill- är en utopi. Reinfeldt/Schlingmann har fått som de ville - att vissa människor börjar blir självbespeglande och fantiserande om sitt eget arbetsliv utan att se den verkliga samhälleliga situationen med en icke inkluderande arbetsmarknad och stor ungdomsarbetslöshet.

Anna Larsson sa...

Det är möjligt att det är Reinfeldts intention. Och jag säger ju också att Reinfeldt saknar en del i sitt resonemang. Med mitt blogginlägg vill jag markera att det vore olyckligt om vi kastade ut barnet med badvattnet och kategoriskt motsatte oss arbete högre upp i åldrarna. Med en befolkning som lever allt längre och där vi också ser en generationspuckel framför oss vore det oansvarigt att inte prata om att arbeta längre. Den diskussionen måste dock vidgas till att t ex handla om arbetslivets villkor - ett hållbart arbetsliv.