17 november 2011

Ett steg norrut

Några dramatiska tidningsartiklar och ett långt möte senare är så de östgötska partierna tillräckligt eniga för att blicka norrut. En konstellation med Sörmland, Örebro län och Västmanland var inte vårt förstahandsval - inte heller är det sörmlänningarnas förstaval.

Vad beslutet igår står för verkar det finnas lite olika tolkningar om - är det att syna korten eller ett första positivt steg framåt?

Jag tycker det är positivt att vi skaffar oss handlingsutrymme och om möjligt valalternativ. I det avseendet känns beslutet bra. Det som är mera oklart är konsekvenserna för hälso- och sjukvården och för universitetssjukhuset i en sådan region. I vårt förstahandsalternativ var denna fråga mycket tydligare belyst. Inte minst pga det faktum att vi ingår i samma sjukvårdsregion sedan lång tid tillbaka. Kanske kan vår arbetsmarknadsregion vidgas om vi förmår att förbättra pendlingsmöjligheterna och det är i så fall bara positivt.

Det enda vi med säkerhet vet att vi har gemensamt just nu är dock att vi alla vill till Stockholm. Och det känns ju inte tillräckligt när en självständig storregion med egen utvecklingskraft ska formas. Men jag hoppas på många intressanta diskussioner och analyser framöver.
- Posted using BlogPress from my iPhone