23 juli 2006

Angående ordet neger

Jag hade häromsistens det tvivelaktiga nöjet att få diskutera lämpligheten i att använda ordet neger. Min ståndpunkt var att man ska undvika ordet då jag uppfattar det som nedsättande. Mina konversationskombattanter menade att ordet inte alls är nedsättande utan – så som jag uppfattade argumentationen – värdeneutralt. Då det inte helt oväntat är svårt att hålla en dylik konversation på en sansad nivå förblev ämnet tämligen outforskat så här kommer nu ett försök från min sida att försöka bringa klarhet, i alla fall för egen del.

Är ordet neger värdeneutralt eller nedsättande? Jag börjar i den ändan. I den SAOL som står i min bokhylla står att läsa om ordet ”ngt nedsättande”. När jag bläddrade i det nyaste exemplaret av SAOL stod istället ungefär ”kan uppfattas som nedsättande”. Det är en intressant språkförskjutning. Från att ”oomstritt” varit ”ngt nedsättande” har tolkningsutrymmet blivit betydligt mer tillåtande. Svenska akademin vill inte längre ta ställning, kanske är det så man ska tolka det hela. Men man ”vågar” ändå påpeka att det kan uppfattas som kränkande. Kanske ska man se det som en ökad medvetenhet hos den Svenska akademin om att språket och ordval spelar roll? Heureka!

Efter en googling kan jag konstatera att frågan faktiskt diskuteras av fler. Ett inlägg som jag själv tycker har särskild tyngd är Nyamko Sabunis (riksdagsledamot för folkpartiet) debattartikel i Aftonbladet för ett år sedan där hon reder ut begreppen om varför neger är ett nedsättande ord. Sabuni som själv är svart menar att neger inte ens när det begav sig var värdeneutralt, det var tvunget att för att rättfärdiga slaveriet betrakta de svarta som en underlägsen ras. Artikeln är klart läsvärd, du hittar den här. Sabuni menar att användandet av ordet idag kan liknas vid ”…att spotta någon i ansiktet och inte mena något illa med det.” Jag håller med Sabuni i det.

Ordet betyder ”svart” och det är inte alls nedsättande är ett vanligt motargument. Det finns fler ord där ursprungsbetydelsen och det värdemässiga innehållet förändrats. Ordet ”idiot” till exempel. ”Idiot” kommer ursprungligen från grekiskan och betyder fritt översatt ”den som inte ägnar sig åt politik”. Idag använder vi inte ordet idiot på det sättet. Ibland används det nästan tvärtom, eller hur? En politiker är per definition enligt vissa idiot. Jag ska erkänna att jag kallar människor för idioter ibland, men inte i dess ursprungliga bemärkelse.

Det som ändå gör mig mest konfunderad är varifrån behovet kommer av att använda ordet neger. När kände du behov av det senast? Vid tilltalet till en svart person som du inte känner till namnet på ”Hörru negern!”? Jag skulle inte vilja använda det själv. Eller när man ska reda ut något likt jag kan fråga mina politiska kombattanter ”Marie, du som är moderat, kan du förklara för mig…?”. Det skulle alltså bli ”Kalle, du som är neger, kan du förklara för mig…?”. Vad skulle jag vilja reda ut? När är samlingsbeteckningen neger användbart i den dagliga konversationen? Och skulle man – ärligt talat – känna sig bekväm i tilltalet? Det är ju dessutom inte en liten tydligt avgränsad grupp människor vi talar om utan den från Central- och Sydafrika härstammande grupp som har ett visst utseende. Och det är ju det enda åtminstone jag med säkerhet kan säga att de har gemensamt. Sitt utseende, och det faktum att utvandrade européer (främst, men även svenskar, läs Sabunis artikel) på rasistiska grunder tog dessa människor till fånga och bedrev slavhandel och utnyttjade dem som slavar.

De tillfällen jag kan tänka mig handlar om frågor i stilen ”Du som är neger, vad tycker du om ordet neger?”. En öppen fråga där man kan tänka sig, av hänsyn eftersom frågan i sig stipulerar en undran över hur det egentligen förhåller sig – att man istället använder ordet svart. Jag har svårt att se att hur man annars kan använda ordet om en så disparat samling folkslag, om så många människor som det handlar om. Ett ganska oanvändbart ord, med andra. Förutom när ordets betydelse och värdemässiga innehåll diskuteras förstås.

För mig är det ingen uppoffring att inte använda mig av ordet neger. Jag känner sällan, nästan aldrig behov av det, förutom i sammanhang som dessa. Då menar jag att negerbollsdiskussionen är på ganska låg och ointressant nivå. Jag ser det istället som ett ställningstagande att inte kalla vare sig enskilda individer eller grupper av människor för neger. Och jag tycker det är ett bra sätt att markera en anitrasistisk ställning på.

01 juli 2006

Jag har visst någon slags paus från internet. Men jag kommer säkert hitta tillbaka någon gång, men inte de närmsta veckorna...